victory plea

my plea..
ya Allah, berikan taqwa kepada jiwa-jiwa kami dan sucikan dia.
Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya
Engkau pencipta dan pelindungnya


ya Allah, perbaiki hubungan antar kami
Rukunkan antar hati kami
Tunjuki kami jalan keselamatan
Selamatkan kami dari kegelapan kepada terang
Jadikan kumpulan kami jama'ah orang muda yang menghormati orangtua
Dan jama'ah orang tua yang menyayangi orang muda
Jangan Engkau tanamkan di hati kami kesombongan dan kekasaran terhadap sesama hamba beriman
Bersihkan hati kami dari benih-benih perpecahan, pengkhianatan dan kedengkian


ya Allah, wahai yang memudahkan segala yang sukar
Wahai yang menyambung segala yang patah
Wahai yang menemani semua yang tersendiri
Wahai pengaman segala yang takut
Wahai penguat segala yang lemah
Mudah bagiMu memudahkan segala yang susah
Wahai yang tiada memerlukan penjelasan dan penafsiran
Hajat kami kepadaMu amatlah banyak
Engkau Maha Tahu dan melihatnya


ya Allah, kami takut kepada-Mu
selamatkan kami dari semua yang tak takut kepada-Mu
Jaga kami dengan Mata-Mu yang tiada tidur
Lindungi kami dengan perlindungan-Mu yang tak tertembus
Kasihi kami dengan kuasa-Mu atas kami
Jangan binasakan kami, karena Engkaulah harapan kami
Musuh-musuh kami dan semua yang ingin mencelakai kami tak akan sampai kepada kami, langsung atau dengan perantara
Tiada kemampuan pada mereka untuk menyampaikan bencana kepada kami


ya Allah, jangan kiranya Engkau cegahkan kami dari kebaikan yang ada pada-Mu karena kejahatan pada diri kami

ya Allah,ampunan-Mu lebih luas dari dosa-dosa kamidan rahmah kasih sayangMu lebih kami harapkan daripaa amal usaha kami sendiriya Allah, jadikan kami kebanggaan hamba dan nabi-Mu Muhammad SAW di padang mahsyar nanti
saat para rakyat kecewa dengan para pemimpin penipu yang memimpin dengan kejahilan dan hawa nafsu
saat para pemimpin cucui tangan dan berlari dari tanggung jawab
berikan kami pemimpin berhati lembut bagai Nabi yang menangis dalam sujud malamnya tak henti menyebut kami, ummati...ummati..
ummatku..ummatku..
Pemimpin bagai para khalifah yang rela mengorbankan semua kekayaan demi perjuangan
yang rela berlapar-lapar agar rakyatnya sejahtera
yang lebih takut bahaya maksiat daripada lenyanya pangkat dan kekayaan


"Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir"(QS. Al-Baqarah 250)

"Ya Tuhan kami, berlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka"
(QS.Al-Baqarah:201)

Amiin Yaa Rabbal'Alamiin..

0 komentar:

Post a Comment